Käännöspalvelu Erja & Keijo Salonen Ay

Kontaktinfo

Käännöspalvelu Erja & Keijo Salonen Ay
Brunkom strandvägen 165–167
FI-10410 Åminnefors
Finland

Tel:
+358 (0)19 238 629
+358 (0)50 586 5847
E-post::

FO-nummer:
0998602-1

Vi är medlemmar i
Terminologicentralen TSK rf
Företagarna i Finland/Raseborgs Företagare rf